Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Biuro Rachunkowe Małgorzata Angowska

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Biuro Rachunkowe Małgorzata Angowska działa od 2011 roku (w Książkach i Wąbrzeźnie) na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów RP Nr 21427/01 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jest również objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na podstawie polisy zawartej z PZU S.A.

O jego powstaniu zadecydowały wiedza i doświadczenie założycielki w zakresie księgowości - studia na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz zajmowane przez kilka lat stanowisko głównego księgowego.