Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis KPW Audytor Sp. z o.o.

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość
  • Audyty

Kancelaria Biegłych Rewidentów KPW Audytor Sp. z o.o. w swoim podstawowym zakresie działalności posiada badanie i przegląd sprawozdań finansowych, oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac dla wszystkich rodzajów i typów firm (w tym również dla Wspólnot Mieszkaniowych), prowadzących działalność w oparciu o pełną księgowość, książkę przychodów i rozchodów czy na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

W ramach świadczonych przez nas usług kierujemy się przede wszystkim rzetelnością, dokładając wszelkiej staranności w wykonywaną przez nas na Państwa rzecz pracę.

Wyznajemy zasadę, iż maksymalny profesjonalizm w działaniu przekłada się na satysfakcję klienta.