Palęga Halina. Biuro rachunkowe

  • Biuro rachunkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm. Pomagam w załatwianiu formalności związanych z zakładaniem i rozwiązywaniem działalności gospodarczej. Udzielam porad klientom indywidualnym, oferuje pomoc w zakresie przygotowywania rocznych deklaracji podatkowych (PIT) i podpowiadam najkorzystniejsze systemy rozliczeń.

Do każdego zadania przygotowuje się rzetelnie i indywidualnie. Wiem bowiem, jak ważne jest profesjonalne podejście do spraw finansowych moich klientów i jak wiele w firmie zależy od dobrze prowadzonej księgowości.

Posiadam uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jestem ubezpieczona w PZU od OC.

ZAKRES USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ BIURO RACHUNKOWE:

 

* Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w tym:-ewidencji zdarzeń gospodarczych w PKPiR-ewidencji rejestrów VAT-ewidencji środków trwałych-sporządzanie deklaracji podatkowych-roczne rozliczenia

* Obsługa Kadrowo-Płacowa w tym:-przygotowanie ewidencji i sporządzanie dokumentacji związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło-zakładanie i prowadzenie akt.osobowych pracowników-sporządzanie listy płac, RMUA-sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek ZUS-przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS-sporządzanie deklaracji podatkowej od osób fizycznych (PIT-11, PIT 4R)