Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Kancelaria Doradztwa Podatkowego Biuro Rachunkowe IJN s.c. Izabela Jośko, Joanna Niedzielska

  • Biuro rachunkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość
  • Audyty
  • Badania

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych o różnych rozmiarach i profilach działalności, a także świadczymy usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego i rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Usługi księgowe: • prowadzenie ksiąg rachunkowych • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT • prowadzenie ewidencji przychodów-ryczałt ewidencjonowany • prowadzenie karty podatkowej • nadzór księgowy nad księgowością u klienta • wyprowadzanie zaległości • outsourcing usług księgowych • możliwość odbioru dokumentów od klienta • sporządzanie zeznań podatkowych • obsługa podmiotów indywidualnych w zakresie podatków • dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT • sporządzanie sprawozdań GUS • obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw realizujących projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej Doradztwo podatkowe: • porady z zakresu prawa podatkowego • pomoc w rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej • reprezentowanie klientów przed instytucjami administracji publicznej (Urząd Skarbowy, Celny, Zus) • przygotowanie odwołań od decyzji naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej • przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe • sporządzanie opinii podatkowych i przygotowywanie pism • porady podatkowe przez internet Optymalizacja podatkowa: Analizujemy sytuację w Państwa firmie i przedstawiamy najkorzystniejsze propozycje rozwiązań podatkowych w celu zoptymalizowania obciążeń fiskalnych. Posiadamy odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie Kadry i płace Oferta podstawowa: • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy • sporządzanie deklaracji do ZUS wraz z przekazem drogą elektroniczną • sporządzanie PIT-11, PIT-8C Oferta rozszerzona (zawiera ofertę podstawową plus poniższe usługi): • prowadzenie akt osobowych pracowników • prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych • nadzór nad ważnością zachowania terminów badań okresowych i szkoleń BHP