Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA AUDYTOR

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość
  • Audyty

Edmund Tomczykowski Kancelaria Biegłego Rewidenta "AUDYTOR" powstała w 2001 roku. Została ona wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr ewidencyjnym - 2597. Świadczone usługi to głównie badanie sprawozdań finansowych firm z różnych branż oraz doradztwo w zakresie rachunkowości. Firma świadczy również inne usługi wynikające z uprawnień biegłego rewidenta. Moja wiedza poparta długoletnim doświadczeniem gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.