Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis ANJA-TAX BIURO RACHUNKOWE Anna Łachmacka-Kemona

 • Biuro rachunkowe
 • Doradztwo podatkowe
 • Mała księgowość
 • Pełna księgowość

Biuro Rachunkowe ANJA-TAX profesjonalnie i kompleksowo zajmuje się księgowością oraz podatkami firm, jak i osób fizycznych. Dysponujemy wysokimi kwalifikacjami oraz długoletnim oświadczeniem w księgowości i sprawach podatkowych.

Ułatwiamy start początkującym przedsiębiorcom, ale także pomagamy rozwinąć skrzydła nawet doświadczonym firmom. Świadczymy usługi podatkowo-księgowe dla firm z całej Polski.

Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów na prowadzenie biura rachunkowego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług, co daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa finansowego. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu BHP i prawa pracy. Wykonuje swoje zadania profesjonalnie, rzetelnie i terminowo, zachowując pełną dyskrecję oraz działając według zasad poufności. Zapewniamy Państwu 100% ochronę danych osobowych oraz ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług.

Usługi w zakresie księgowo-podatkowym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość - księgi handlowe),
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (Ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych - sporządzamy informacje podsumowujące VAT UE, Intrastat,
 • rozliczanie transakcji eksportu i importu towarów,
 • prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym:

 • sporządzanie dokumentów związanych nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów-zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków od umów cywilno-prawnych (umów-zleceń, umów o dzieło),
 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • rozliczenia z ZUS, PFRON,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę, a także umów zleceń i umów o dzieło),
 • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników (PIT-11, PIT-4R),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Pozostałe usługi:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją nowej firmy,
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności,
 • reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych - podatek dochodowy, podatek VAT,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego (PIT, VAT, CIT),
 • przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-37, PIT-38, PIT-39, itd.),
 • przygotowanie raportów, np. NBP, GUS i Urzędu Celnego itp.
 • zestawienia do Ochrony Środowiska,
 • miesięczne analizy i raporty,
 • sporządzanie wniosków VZM - zwrot VAT za materiały budowlane,
 • sprawozdania finansowe,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo przy wyborze źródeł finansowania zakupu środków trwałych: samochodów, sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń, oprogramowania, itp.
 • aktualizacja danych w CEIDG,
 • doradztwo medyczne - pomoc w rozliczeniach z NFZ,
 • na życzenie odbiór dokumentów w siedzibie Klienta (Białystok i okolice).

Aleja 1000-lecia PP 2 lok. 305 (III piętro)
15-111 BIAŁYSTOK

  Wyświetl telefon 502378478
Wyświetl adres email biuro@anja-tax.pl
  Wyświetl adres WWW www.anja-tax.pl