Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis BIURO RACHUNKOWE 3KGm

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

ZAKRES NASZYCH USŁUG: • Księgi rachunkowe (pełna księgowość); • Podatkowa księga przychodów i rozchodów; • Ryczałt ewidencjonowany; • VAT, CIT, PIT; • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych; • Obsługa kadrowa, płacowa i ZUS; • Opracowanie polityki rachunkowości; • Sprawozdawczość GUS, NBP, Intrastat, dokumentacja cen transferowych itd.; • Reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi organami państwowymi; • Usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy; • Pomoc w wyborze sposobu opodatkowania działalności gospodarczej; • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej itp. • Wyprowadzanie zaległości. DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO?  Świadczymy usługi na rzecz takich podmiotów jak: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia;  Zapewniamy całkowitą poufność wszelkich informacji dotyczących naszych Klientów, zarówno w trakcie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu;  Każdego przedsiębiorcę traktujemy w sposób indywidualny i dostosowujemy naszą ofertę do zakresu działania prowadzonego biznesu;  Dbamy o czas i pieniądze naszych Klientów – pracujemy na dokumentach dostarczonych nam drogą mailową w postaci skanów – nie trzeba przywozić nam oryginałów dokumentów;  Ponadto oferujemy GRATIS: Panel Menagera (przy pełnej księgowości) . ZAPRASZAMY!