Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis FIRMA CONSULTINGOWO USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH DORADZTWO Sp. z o.o.

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość
  • Badania

Wykonujemy:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe i książki przychodów i rozchodów),
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo finansowe,
  • sporządzanie analiz ekonomicznych i biznes planów
  • pomoc przy sporządzaniu wniosków o dopłaty z funduszy europejskich.