Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Biuro Usług Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa "Finans-Servis"

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość
  • Audyty
  • Badania

GRUPA FINANS-SERVIS zalicza się do największych polskich audytorów.
Celem utworzenia GRUPY FINANS-SERVIS jest sprawne wykonywanie zadań, zwłaszcza w zakresie badania sprawozdań finansowych dużych jednostek, o zasięgu ogólnokrajowym lub ponadregionalnym - z uwzględnieniem wysokiej jakości usług audytorskich, spełniających wymogi określone prawem i normami zawodowymi.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

badanie sprawozdań finansowych,

prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,

doradztwo podatkowe,

prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości.