Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis BIURO RACHUNKOWE COMMERCIAL

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Biuro Rachunkowe Commercial istnieje od 1998 roku. Naszym celem jest połączenie rachunkowości  z wdrażaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
Świadczymy usługi outsourcingowe z zakresu księgowości, rozliczeń podatkowych, rozliczeń z ZUS oraz spraw pracowniczych. Przygotowujemy raporty i sprawozdania niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz opinie sądowe w zakresie rachunkowości i finansów.
Dział rachunkowości i finansów świadczy usługi prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów  i rozchodów, doradztwa i nadzoru księgowego. Sporządzamy raporty, analizy i sprawozdania finansowe, prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe, dokumentacje i rozliczenia z ZUS. Sporządzamy także deklaracje podatkowe, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę, reprezentując naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami  kontroli