Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Firma Usługowa DEBET

  • Biuro rachunkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Od 1992 roku pomagamy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej firmom o zróżnicowanej wielkości i formie prawnej.
W naszej ofercie są czynności doradztwa podatkowego, księgowe, prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej i rozliczeń z ZUS.
Podejmujemy się również reprezentowania naszych zleceniodawców przed urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Działamy kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie   z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem obsługi fakty i informacje zachowujemy w tajemnicy wobec osób trzecich.

Pracujemy wyłącznie na licencjonowanych programach. Regularnie opłacamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W ramach wykonywanej obsługi udostępniamy nieodpłatnie oprogramowanie do wystawiania faktur sprzedaży.
Jednym zdaniem: Pomagamy rozwinąć skrzydła.
Zapraszamy do współpracy.