Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Biuro Rachunkowe JM Jolanta Podkul

 • Biuro rachunkowe
 • Mała księgowość
 • Pełna księgowość
 • Badania

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę księgową i kadrową osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz klubów. Naszym klientom zapewniamy również obsługę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

USŁUGI KSIĘGOWE 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT
 • prowadzenie rejestrów środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • przekazywanie deklaracji: VAT-7, VAT-7K,VAT-UE, VAT-9M do Urzęd Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń spolecznych pracowników
 • naliczanie składek i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • naliczanie wynagrodzenia i sporządzanie list płac dla pracowników
 • sporządzanie i rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej ZUS

USŁUGI DODATKOWE

 • rozliczanie roczne osob fozycznych
 • zwrot podatku z Wielkiej Brytanii
 • wypelnianie wniosków o dotację
 • sporzadzanie sprawozdań z ochrony środowiska