Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Usługi Księgowo-Finansowe BETA

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

W ramach umowy oferujemy kompleksową obsługę firm, w skład której wchodzi: - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, ryczałtu ewidencjonowanego i sporządzanie w związku z nimi stosownych, podatkowych deklaracji rozliczeniowych, - prowadzenie ewidencji podatku VAT, wyposażenia, środków trwałych - sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, wszelkich informacji dodatkowych, rozliczeń rocznych, - doradztwo finansowe (w zakresie kompetencji), w skład którego wchodzi: sporządzanie biznes planów, opracowanie budżetu firmy, sporządzanie wniosków kredytowych, pozyskiwanie dotacji i kredytów bankowych, przygotowanie dokumentacji i pozyskiwanie leasingów. W imieniu klientów kontaktujemy się z urzędami, pomagamy przy pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzimy wszelkie sprawy związane z zatrudnianiem pracowników, także PFRON, pomagamy przy rekrutacji pracowników. Odzyskujemy podatek VAT, zapłacony przy zakupie materiałów budowlanych po akcesji Polski do UE, a także podatki osób pracujących za granicą.