Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Finans-Servis Sp. z o.o. Zespół doradców finansowo - księgowych. Oddział

 • Biuro rachunkowe
 • Mała księgowość
 • Pełna księgowość

Biuro Rachunkowe oferuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT),
 • prowadzenie ewidencji kadrowej,
 • prowadzenie ewidencji płacowej (listy płac, kartoteki wynagrodzeń),
 • sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat),
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych,
 • sporządzanie bilansu i rachunku wyników,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS,
 • bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej,
 • opracowywanie zasad rachunkowości,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUSem.

 

Jesteśmy elastyczni w działaniu i gwarantujemy wysoką jakość usług. W ramach naszych usług zapewniamy wsparcie biegłych rewidentów, zatrudnionych w FINANS-SERVIS Sp. z o.o.