Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis REVISION - RZESZÓW Józef Król sp. z o.o. Sp. k.

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Biuro nasze działa od września 1990 r. Jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 691 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz ustawy o rachunkowości. Wszystkie usługi ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej.