Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Akord. Biuro rachunkowe

  • Biuro rachunkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Biuro Rachunkowe AKORD istnieje od grudnia 1994 roku. Nasz profesjonalizm jest potwierdzony uprawnieniami nadanymi nam przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, w skład której wchodzi między innymi:

- opracowanie zasad polityki rachunkowości
- opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
- dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
- ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
- sporządzanie, według wzorów określonych przepisami

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.