Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Biuro Rachunkowe BILANS Małgorzata Waleszczyk

  • Biuro rachunkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Właścicielka Biura posiada długoletnią praktykę zawodową (od 1988 roku), potwierdzoną uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Ministra Finansów Certyfikatem Księgowym Nr 16607/2007. Posiadamy także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Naszym klientom oferujemy: - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Usługowe prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów - Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finanasowych zgodnie z ustawą o rachunkowości - Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg - Nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów. - Tworzenie zasad (polityki) rachunkowości, regulaminów, instrukcji obiegu dowodów księgowych - Kompleksową obsługę płacowo-kadrowę i rozliczenia ZUS - Zwrot podatku dochodowego zapłaconego w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii, Norwegii, Niemczech, Holandii, Nowej Zelandii tłumaczenia zwykłe i przysięgłe (specjalistyczne, techniczne, medyczne) we wszystkich językach