Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis Lucrato Sp. z o.o.

  • Biuro rachunkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość
  • Audyty
  • Badania

Oferujemy

Nasza firma oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, kadr, płac i rozliczeń ZUS. Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny BHP i PPOŻ, GIODO.

Reprezentujemy również naszych Klientów przed urzędami państwowymi.

Oferujemy także sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, wniosków kredytowych, analiz finansowych oraz prognoz: bilansów, rachunków zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym, dokonujemy audytów finansowych.

Oferujemy pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub zwieszeniem i likwidacją każdej firmy.

Korzystając z naszych usług nie ponosicie Państwo kosztów zatrudnienia pracowników, wyposażenia stanowisk pracy, szkoleń, ewentualnych zwolnień lekarskich i urlopów. Powierzając nam obsługę swojej firmy Klient może koncentrować się jedynie na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

Pozwala to wyeliminować czasochłonne zaangażowanie w wiele trudnych rachunkowo-finansowych problemów.

Wynagrodzenie za obsługę księgową jest każdorazowo negocjowane z zainteresowanymi firmami. Uzależnione jest od ilości dokumentów, struktury zatrudnienia, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz zakresu prac dodatkowych.

Działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w tytułu wykonywanych czynności.

Książkowa 9c lok. 5
03-134 Warszawa

  Wyświetl telefon 22 119 50 50
Wyświetl adres email biuro@lucrato.pl
  Wyświetl adres WWW www.lucrato.pl