Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis PraZo Sp. z o.o.

  • Biuro rachunkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość
  • Audyty


          Prowadzimy obsługę podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym. Do każdej firmy podchodzimy indywidualnie oferując swoją wiedzę,
zaangażowanie i poufność.

         Naszym celem jest rzetelne prowadzenie dokumentacji. Działamy w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i gwarantujemy dbałość w realizacji obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.


Usługi księgowe:

  - prowadzenie ksiąg rachunkowych
  - sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT), sprawozdań GUS, NBP, PFRON
  - sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
  - sporządzanie raportów/analizy na potrzeby zarządu firmy
  - reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i ZUS
  - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych
     i prawnych


  Kadry i płace:

  - sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  - sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
  - prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - sporządzenie rocznego obliczenia podatku PIT-40
  - przygotowanie raportów/sprawozdań dotyczących zatrudnienia
  - pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych


  Inne:

  - pomoc w wdrożeniu systemów księgowych / testowanie
  - wyprowadzanie zaległości
  - ekspertyzy i opinie dotyczące organizacji rachunkowości
  - opracowywanie procedur w dziale księgowości oraz systemy kontroli wewnętrznej
    (sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów w firmie)

 


Zapraszamy do współpracy