Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis ACCURATUS Sp. z o.o.

  • Biuro rachunkowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Mała księgowość
  • Pełna księgowość

Biuro rachunkowe Accuratus sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa podatkowego i księgowości już od 1990 r.
Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:
świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:
• podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
• podatku od towarów i usług (VAT),
• podatku od czynności cywilnoprawnych (PPC),
• kadr, płac i ubezpieczeń społecznych,
• prawa pracy,
• prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• prowadzenia ewidencji podatkowych (kpir, ryczałtu i karty),
• podatkowej obsługi przekształceń podmiotów gospodarczych,
• sporządzania zeznań podatkowych,
• sporządzania sprawozdań finansowych,
• udzielania porad podatkowych,
• załatwiania spraw w urzędach skarbowych i ZUS,
• dokonywania audytu podatkowego i kadrowo-płacowego.